Rolul SEOSP: Ofera servicii de evaluare, de asistenta psihoeducationala, de orientare scolara si de orientare profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale.

Scopul evaluarii, asistentei psihoeducationale, orientarii/reorientarii scolare si profesionale a copiilor, elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale (CES) este identificarea nevoilor specifice ale acestora si asigurarea conditiilor optime de integrare scolara, profesionala si sociala.

Finalitatea evaluarii:

 • Propunerea de programe ameliorativ-formative
 • Stabilirea de servicii educationale optime in fuctie de nevoile specifice

Evaluarile facute de SEOSP sunt inaintate Comisiei de Orientare Scolara si Profesionala (COSP) care poate recomanda:

 • integrare in invatamânt de masa
 • orientare spre invatamântul special
 • scolarizare la domiciliu
 • scolarizare in spitale
 • alternative educationale
 • etc.

Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP)

Scop: Realizeaza orientarea scolara si profesionala a copiilor/elevilor/tinerilor in acord cu particularitatile fizice, fiziologice si psihologice pentru a se valorifica potentialul copilului si a favoriza integrarea lui socio-profesionala adecvata.

Competente: emite certificatul de orientare (valabil de la data emiterii pâna la finalizarea nivelului de invatamânt).

Principii ce guverneaza activitatea SEOSP/COSP:

 1. principiul echitatii - din perspectiva dreptului la educatie, in baza caruia accesul la invatare se realizeaza fara discriminare;
 2. principiul relevantei - in baza caruia educatia raspunde nevoilor de dezvoltare personala si social-economice;
 3. principiul eficientei - in baza caruia se urmareste obtinerea de rezultate educationale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
 4. principiul asigurarii egalitatii de sanse - in scopul facilitarii accesului la orice forma de educatie si asigurarii sanselor egale oricarui copil, elev, tânar, indiferent de rasa, etnie, nationalitate, limba, religie, apartenenta la o categorie defavorizata;
 5. principiul incluziunii sociale;
 6. principiul centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia;
 7. principiul participarii si responsabilizarii parintilor.

Cererea de realizare a evaluarii poate fi facuta, dupa caz, de catre parinte/tutore legal instituit/scoala/institutii educationale/institutii ale statului.

Legislatie

 • Legea nr. 1/ 2011 – Legea educatiei nationale
 • Ordin nr. 5573/2011 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a învãţãmântului special şi special integrat
 • Ordin nr. 5574/2011 - Metodologi privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa
 • Ordin nr. 5086/2016 - Aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale
 • Ordin nr. 1985/2016 - Metodologia pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale
 • Ordin nr. 3124/2017 - Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare

Contact SEOSP

Adresa: str. Piața Regina Maria nr.3, Timișoara

Telefon: 0771 594 335, 0775 344 991, 0783 289 150, 0256 200 165

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoane de contact

Responsabil serviciu:
PROF.CONS. ONEȚIU MIRELA

Membrii:
PROF. CONS. NAGY IASMINA LOREDANA
PROF. CONS. IVAȘCU CAMELIA IULIA
PROF. LOGOPED PAICU-SUVERGEL FLORICA

Asistent social:
Urdăreanu Speranța

Program primire dosare/PSI (Plan de servicii individualizat), eliberare certificate/PSI

Luni: 9.00-15.00
Joi: 9.00-15.00

Program consultații/consiliere telefonică

Luni: 10.00-14.00
Marți: 12.00-15.00
Miercuri: 12.00-15.00
Joi: 10.00-14.00

Program evaluări în cadrul Comisiei de Evaluare Psihoeducațională (vă vom suna noi pentru programare, după depunerea dosarului la SEOSP Timiș)

Marţi: 9.00 - 14.00
Miercuri: 9.00 - 14.00
Vineri: 9.00 - 14.00

Componența Comisiei de Orientare Școlară și Profesională

Presedinte:
Director C.J.R.A.E.  Timiş
Prof. Gabriela Melania DRAGOMIR

Membrii:

Vicepreşedinte al C.O.Ș.P. Timiș,
Inspector  şcolar pentru învăţământul special şi special integrat,
Prof. Diana Viorica MUNTEANU

Membru al Consiliului de Admninistraţie C.J.R.A.E. TM,
Prof. Roxana COJOCARIU

Reprezentant Centru Şcolar de Educaţie Incluzivă,
Dir. Laura Ionela BĂLĂNGEAN

Reprezentant DGASPC TM,
Director Executiv - Protecția drepturilor Copilului DGASPC Timiș - Monica Maria Trușcă

Reprezentant Consiliu Judeţean Timiş,
Dan-Ion SARMEȘ

Secretar al C.O.Ş.P., Timiş,
As. Soc. S.E.O.S.P., Urdăreanu SPERANȚA

Acte necesare pentru dosar copii/elevi/tineri cu CES

 • o copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate);
 • copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
 • o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
 • ancheta sociala de la SPAS din cadrul primăriei de domiciliu si Factorii de mediu în anexă
 • fișa medicală sintetică de la medicul de familie;
 • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • fișa de evaluare psihologică;
 • fișa psihopedagogică (de la școala);
 • o copie a foii matricole/adeverința care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ;
 • o copie a certificatului de orientare școlară/profesională (după caz);
 • o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap și o copie a planului de abilitare/ reeabilitare – eliberat de DGASPC (după caz)
 • plan de servicii individualizat – eliberat de școală - doar la reorientare/reevaluare (după caz)
 • raport de monitorizare, la reorientare (după caz)

Actele tip pot fi descarcate de aici:

 1. Cerere tip
 2. Ancheta sociala
  Anexa ancheta sociala
 3. Certificat medical A5
 4. Fisa medicala sintetica
 5. Fisa psihologica
 6. Fisa psihopedagogica
 7. Plan de servicii individualizat
 8. Model raport de monitorizare 2017
 9. Plan abilitare-reabilitare (dupa caz)
 10. Plan educational individualizat (doar pentru scolarizare la domiciliu)
 11. Protocol de colaborare (doar pentru scolarizare la domiciliu)

Elaborarea planului de servicii individualizat (PSI)

 La prima orientare şcolară şi profesională, proiectul planului de servicii individualizat este întocmit astfel:

 1. pentru copiii care nu sunt înscrişi în sistemul de învăţământ, în termen de 30 de zile de la începerea frecventării cursurilor;
 2. pentru copiii care frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ, în termen de 30 de zile de la numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale.

 (5) Proiectul planului de servicii individualizat întocmit la prima orientare şcolară şi profesională este transmis COSP spre aprobare.

Ghid de completare - PSI (plan de servicii individualizat)

Tipizat - PSI (plan de servicii individualizat)

Proceduri Operaționale:

Procedura operationala privind scolarizarea la domiciliu

Servicii specializate

CJRAE Timiș răspunde nevoilor beneficiarilor cu o serie de servicii specializate: informare, consiliere, sprijin, orientare, terapii specifice