Centrul Logopedic Interşcolar Timiș (CLI Timiș) este o structură de învăţământ special integrat finanţat, coordonat, monitorizat şi evaluat de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiș (CJRAE Timiș).

CLI Timiș are în componență următoarele 13 cabinetele logopedice interșcolare.

BENEFICIARI: preșcolarii / școlarii mici din instituțiile aferente circumscripțiilor logopedice interșcolare

SCOPUL: buna adaptare școlară și socială a preșcolarilor și școlarilor mici prin derularea activităților terapeutice destinate tulburărilor de limbaj şi de comunicare (tulburări de pronunţie/articulare, tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii, tulburări ale limbajului scris-citit,  tulburări de dezvoltare a limbajului, tulburări de voce). 

OBIECTIVE:

  1. depistarea, evaluarea şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari şi şcolari mici;
  2. asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică preşcolarilor cu tulburări de limbaj înscrişi în grădiniţe (preîntâmpinarea dificultăţilor de citit-scris din mica școlaritate);
  3. orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare, integrare şcolară şi socială
  4. corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar;
  5. sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj şi comunicare.

Servicii specializate

CJRAE Timiș răspunde nevoilor beneficiarilor cu o serie de servicii specializate: informare, consiliere, sprijin, orientare, terapii specifice