Responsabilitatile Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Timis sunt urmatoarele:

 • coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza metodologic si stiintific serviciile educationale realizate de institutiile de învatamânt preuniversitar;
 • participa la formarea initiala a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unitati de învatamânt preuniversitar din judet/municipiu;
 • participa la formarea continua prin identificarea nevoii de formare continua si colaborarea cu institutiile acreditate în acest scop (Casa Corpului Didactic, institutii de învatamânt superior, ONG-uri etc.);
 • informeaza si consiliaza cadrele didactice în domeniul educatiei incluzive;
 • informeaza beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
 • realizeaza materiale si mijloace de învatamânt cu valoare de suport metodico-stiintific pentru cadrele didactice din învatamântul preuniversitar;
 • evalueaza specialistii care ofera servicii educationale din centrele de asistenta psihopedagogica si din centrele logopedice, precum si mediatorii scolari;
 • realizeaza o baza de date care centralizeaza toate serviciile oferite beneficiarilor;
 • semneaza/aproba documentele elaborate de profesionistii din subordine;
 • gestioneaza cartile de munca ale personalului din subordine, cu exceptia personalului din centrele scolare pentru educatie incluziva;
 • înfiinteaza cabinete de resurse în scolile de masa, pentru a oferi serviciile educationale direct beneficiarilor;
 • realizeaza studii si cercetari privind corelarea ofertei educationale cu cererea pietei fortei de munca si implementarea strategiilor moderne de predare-învatare-evaluare în actul didactic;
 • faciliteaza relationarea unitatilor si institutiilor din învatamântul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte si programe;
 • coordoneaza si certifica activitatile de voluntariat desfasurate în cadrul Strategiei Nationale de Actiune Comunitara.

Servicii specializate

CJRAE Timiș răspunde nevoilor beneficiarilor cu o serie de servicii specializate: informare, consiliere, sprijin, orientare, terapii specifice