De serviciile Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Timis beneficiaza:

  • copii, elevi, tineri;parinti sau apartinatori legali ai copiilor;
  • personalul angajat în unitatile de învatamânt sau în alte institutii care actioneaza în domeniul problematicii copiilor;
  • studenti;
  • membri ai comunitatii locale.

Servicii specializate

CJRAE Timiș răspunde nevoilor beneficiarilor cu o serie de servicii specializate: informare, consiliere, sprijin, orientare, terapii specifice