Serviciile C.J.R.A.E. Timis

Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Timis ofera servicii de consiliere pentru cariera, terapie a tulburarilor de limbaj, sprijin pentru copiii cu cerinte speciale, informare si consiliere pentru cadre didactice, copii, parinti.

Lista serviciilor CJRAE Timis

HomeStructuraResponsabilitati

Responsabilitati

Responsabilitatile Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Timis sunt urmatoarele:

 • coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza metodologic si stiintific serviciile educationale realizate de institutiile de învatamânt preuniversitar;
 • participa la formarea initiala a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unitati de învatamânt preuniversitar din judet/municipiu;
 • participa la formarea continua prin identificarea nevoii de formare continua si colaborarea cu institutiile acreditate în acest scop (Casa Corpului Didactic, institutii de învatamânt superior, ONG-uri etc.);
 • informeaza si consiliaza cadrele didactice în domeniul educatiei incluzive;
 • informeaza beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
 • realizeaza materiale si mijloace de învatamânt cu valoare de suport metodico-stiintific pentru cadrele didactice din învatamântul preuniversitar;
 • evalueaza specialistii care ofera servicii educationale din centrele de asistenta psihopedagogica si din centrele logopedice, precum si mediatorii scolari;
 • realizeaza o baza de date care centralizeaza toate serviciile oferite beneficiarilor;
 • semneaza/aproba documentele elaborate de profesionistii din subordine;
 • gestioneaza cartile de munca ale personalului din subordine, cu exceptia personalului din centrele scolare pentru educatie incluziva;
 • înfiinteaza cabinete de resurse în scolile de masa, pentru a oferi serviciile educationale direct beneficiarilor;
 • realizeaza studii si cercetari privind corelarea ofertei educationale cu cererea pietei fortei de munca si implementarea strategiilor moderne de predare-învatare-evaluare în actul didactic;
 • faciliteaza relationarea unitatilor si institutiilor din învatamântul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte si programe;
 • coordoneaza si certifica activitatile de voluntariat desfasurate în cadrul Strategiei Nationale de Actiune Comunitara.

 

Parteneri

Native RTL SupportCentrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timis are onoarea de a-i avea ca parteneri pe urmatorii:

Continuare...

Profile ocupationale

Easy to startAici va puteti gasi o lista a profilelor ocupationale, grupate alfabetic, descrise fiecare  in cate o fisa.

Continuare...

Servicii

Docs / SupportResponsabilitatile Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Timis dezvolta urmatoarele servicii:

Continuare...

Free business joomla templates