Serviciile C.J.R.A.E. Timis

Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Timis ofera servicii de consiliere pentru cariera, terapie a tulburarilor de limbaj, sprijin pentru copiii cu cerinte speciale, informare si consiliere pentru cadre didactice, copii, parinti.

Lista serviciilor CJRAE Timis

HomeServiciiServicii specializateSEOSP / COSP

SERVICIUL DE EVALUARE Si ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA

(SEOSP)

 

 

Rolul SEOSP:  Ofera servicii de evaluare, de asistenta psihoeducationala, de orientare scolara si  de orientare profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale.

 

Scopul evaluarii, asistentei psihoeducationale, orientarii/reorientarii scolare si profesionale a copiilor, elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale (CES) este identificarea nevoilor specifice ale acestora si asigurarea conditiilor optime de integrare scolara, profesionala si sociala.

 

 

Finalitatea evaluarii:

- Propunerea de programe ameliorativ-formative

- Stabilirea de servicii educationale optime  in fuctie de nevoile specifice

 

Evaluarile facute de SEOSP sunt inaintate Comisiei de Orientare Scolara si Profesionala (COSP) care poate recomanda:

- integrare in invatamânt de masa

- orientare spre invatamântul special

- scolarizare la domiciliu

- scolarizare in spitale

- alternative educationale

- etc.

 

 

COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA

(COSP)

 

Scop: realizeaza orientarea scolara si profesionala a copiilor/ elevilor/ tinerilor in acord cu

particularitatile fizice, fiziologice si psihologice pentru a se valorifica potentialul copilului si a favoriza integrarea lui socio-profesionala adecvata.

 

Competente: emite certificatul de orientare (valabil de la data emiterii pâna la finalizarea nivelului de invatamânt)

 

Principii ce guverneaza activitatea SEOSP / COSP:

 

        a) principiul echitatii - din perspectiva dreptului la educatie, in baza caruia accesul la invatare se realizeaza fara discriminare;


        b) principiul relevantei - in baza caruia educatia raspunde nevoilor de dezvoltare personala si social-economice;


        c) principiul eficientei - in baza caruia se urmareste obtinerea de rezultate educationale maxime, prin gestionarea resurselor existente;

 

        d) principiul asigurarii egalitatii de sanse - in scopul facilitarii accesului la orice forma de educatie si asigurarii sanselor egale oricarui copil, elev, tânar, indiferent de rasa, etnie, nationalitate, limba, religie, apartenenta la o categorie defavorizata;


        e) principiul incluziunii sociale;


        f) principiul centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia;

 

        g)  principiul participarii si responsabilizarii parintilor.

 

Cererea de realizare a evaluarii poate fi facuta, dupa caz, de catre parinte/tutore legal instituit/scoala/institutii educationale/institutii ale statului.

 

 

 

Legislatie: 

  • Legea nr. 1/ 2011 – Legea educatiei nationale

  • Ordin nr. 5573/2011 -  Regulamentul de organizare şi funcţionare a învãţãmântului special şi special integrat

  • Ordin nr. 5574/2011 -  Metodologi privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa

  • Ordin nr. 5086/2016 - aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale
  • Ordin nr. 1985/2016 - Metodologia pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale

  • Ordin nr. 3124/2017 - Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare

  

Contact SEOSP:  str. Dunărea nr. 9, Timișoara

 

Telefon : 0771594335, 0775344991, 0256/200165

 

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Persoane de contact: 

 

Coordonator serviciu:      Prof. logoped Slatină Maria

  Membrii:                         Prof. cons. Martin Alina

                                          Prof. cons. Makkai Barbara

                                          Prof. cons. Tămaș Liliana

                                          Prof. cons. Grab Doina

 

                                          Asistent social:  Urdăreanu  Speranța

Program primire dosare/ eliberare certificate :

Luni: 9-16                                

 

Joi: 9-16

 

 

 

Orar programări

Comisia de evaluare psihoeducațională:

 

Marţi: 9.00 - 15.00

Miercuri: 9.00 - 15.00

 Vineri: 9.00 - 14.00

 

 

COMPONENTA COMISIEI DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA

Presedinte:

Director C.J.R.A.E.  Timiş

Prof. Simona-Viorica JUGARIU

 

Membrii:

Vicepreşedinte,

Inspector şcolar  învăţământ special şi special integrat, I.S.J.

Prof. Diana BUMBĂCILĂ

 

Membru al Consiliului de Admninistraţie C.J.R.A.E.,

Prof. Adriana DODEA

 

Reprezentant Centru Şcolar de Educaţie Incluzivă,

Dir. Mariana HEBER

 

Director general adjunct Protecţie      Socială, D.G.A.S.P.C. Timiş,

 Maria TRUȘCĂ

 

Reprezentant Consiliu Judeţean Timiş,

Adina- Delia- Romaniţa JUMANCA

 

 Secretar al C.O.Ş.P., Timiş,

 

 As. Soc. S.E.O.S.P., Urdăreanu SPERANȚA

 

 

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR - COPII / ELEVI / TINERI CU C.E.S.: 

□  o copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate);
□  copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
□  o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
□  ancheta sociala de la SPAS din cadrul primăriei de domiciliu si Factorii de mediu în anexă
□  fișa medicală sintetică de la medicul de familie;
□  certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
□  fișa de evaluare psihologică ;
□  fișa psihopedagogică (de la școala);
□  o copie a foii matricole/adeverința care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ;
□  o copie a certificatului de orientare școlară/profesională (după caz);
□  o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap și o copie a planului de abilitare/ reeabilitare – eliberat de DGASPC – (după caz)
□  plan de servicii individualizat – eliberat de școală - doar la reorientare/reevaluare (după caz)
□  raport de monitorizare, la reorientare (după caz)
  

Actele tip pot fi descarcate de aici:

 

1. Cerere tip

 

2. Ancheta sociala

    - anexa ancheta sociala

 

3. Certificat medical A5

 

4. Fisa medicala sintetica

 

5. Fisa psihologica

 

6. Fisa psihopedagogica

 

7. Plan de servicii individualizat

 

8. Model raport de monitorizare 2017

 

9. Plan abilitare-reabilitare (dupa caz)

 

10. Plan educational individualizat (doar pentru scolarizare la domiciliu)  

 

11. Protocol de colaborare (doar pentru scolarizare la domiciliu)

 

 

 

 

 

 

Proceduri Operationale:

 

Procedura operationala privind scolarizarea la domiciliu

Parteneri

Native RTL SupportCentrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timis are onoarea de a-i avea ca parteneri pe urmatorii:

Continuare...

Profile ocupationale

Easy to startAici va puteti gasi o lista a profilelor ocupationale, grupate alfabetic, descrise fiecare  in cate o fisa.

Continuare...

Servicii

Docs / SupportResponsabilitatile Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Timis dezvolta urmatoarele servicii:

Continuare...

Free business joomla templates